Voerendaal boekt belangrijke overwinning

Op 17 december speelde Voerendaal de cruciale match tegen LSG-2. De winnaar van deze wedstrijd was namelijk even uit de degradatiezorgen. De Voerendalers hebben zeer veel respect voor de Leidenaren. De reden is niet alleen dat LSG-2 over zeer sterke spelers beschikt maar de smadelijke Voerendaalse nederlaag van vorig jaar lag nog vers in het geheugen. Dat ex-Schaesberglid Ivo Wantola de kleuren van LSG-2 verdedigt, betekent automatisch dat er veel inside-information aanwezig kan zijn.

Om de Leidse voorbereiding ietwat te ontregelen, koos de Voerendaalse teamcaptain voor een gewijzigde opstelling. Hierdoor werden de middenborden weliswaar wat kwetsbaarder maar de staartborden kregen meer body.

Helaas kon LSG-2 niet beschikken over de topspelers Rudy van Wessel en Martin Roobol. Verder speelde Ivo Wantola verrassend op bord 4. Vanuit Voerendaals oogpunt was de start van de wedstrijd enerverend. Zouden Schebler en Hausrath op tijd in het Denksportcentrum zijn? Blijkbaar is de route van Duisburg naar Leiden een stuk eenvoudiger dan eenmaal in Leiden het vinden van de Robijnstraat in Leiden. Een behulpzame benzinepompbeambte zorgde ervoor dat de Duitse Voerendalers goed gemutst om 12.57 de speelzaal betraden. De Leidse wedstrijd begon immers om 12.00u, maar dat weet een meisje.

Bord 10 de Graaff - Peerlings
Vanuit een onregelmatige opening, iets met 2...Lg4, ontstond een Modern/Pircachtig middenspel. RAG verzuimde echter gebruik te maken van zijn loperpaar waardoor Camiel Peerlings een geslaagde minoriteitsaanval kon uitvoeren. En passant nam zwart twee pionnekes mee. De wanhoopsaanval van wit had een boomerangeffect. (0-1)
Bord 5 Vercoulen - van de Peut
Paul Vercoulen had vooraf als opdracht om een snelle remise te (kunnen) maken. Toen bleek dat op bord 5 een invaller speelde werd de opdracht gewijzigd. Vercoulen opende degelijk en verkreeg een ruimtelijk overwicht. Zwart trok zijn stukken terug naar de achtste rij en vertrok geen spier. Tegen de tijdnoodfase verloor van de Peut zijn geduld en begon met een optimistische koningsvleugelactie. De daaruit voortvloeiende complicaties bleken voor de zwarte stelling tevens haar Waterloo. (0-2)
Bord 7 Caessens - Fructuoso
Dat een voorzichtige opening behoorlijk wat gif kan bevatten, bleek in deze partij. Fructuoso verzuimde de Drie Gouden Regels (Stappenmethode) toe te passen en kreeg plots een stukoffer voor zijn kiezen. De onbeschermde zwarte koning probeerde nog via e8-e7-f6-g6 een veilig heenkomen te vinden. Maar vluchten was te laat! (0-3)
Bord 9 Henzen - Termeulen
Zoals voorzien kwam hier een Koningsindiër op het bord. Statisch gezien bezat wit de betere stelling maar zwart had vele tactische mogelijkheden. In plaats van eerst het antiserum te vinden voor het gif van de zwarte stelling, at Arno de verboden vrucht (pion d6). Termeulen was er als de kippen bij om de witte koningsstelling te bestoken en zorgde voor de Anschlußtreffer. (1-3)
Bord 8 Irwin - Temmink
Wit speelde het Moderne Spel van zwart zeer onorthodox tegen. Het leek alsof alle witte stukken verkeerd stonden. Na het optrekken van de eerste kruitdampen bleek dat allemaal wel reuze mee te vallen. Een gelijkwaardige strijd begon waarbij wit op de koningsvleugel ten strijde trok. In de tijdnoodfase nam zwart het heft echter weer over waarna een groot aantal penningen het witte lot bezegelde. (1-4)
Bord 6 Van Putten - Merx R
Rob had ook vandaag de opdracht om vroegtijdig remise aan te bieden. In de opening legde van Putten zwart dusdanig veel problemen voor dat Merx een ruime tijdsachterstand opliep. Hoewel de stelling na 20 zetten min of meer gelijk was, was het tijdsverschil voldoende om remise te weigeren. In de tijdnoodfase bleek de witte dame sterker dan de zwarte torens en scoorde van Putten het volle punt. (2-4)
Bord 4 Wantola - Bus
Wantola koos voor het geliefde repertoire van Chalifman en Bus bestreed dit met het drierijensyteem. Vanwege zijn grote ruimteoverwicht sloeg wit het remiseaanbod af. Rond zet dertig zocht Bus complicaties middels het pionoffer b5 gevolgd door d5. Een scherpe strijd ontstond waarbij Wantola een gevaarlijke mataanval miste. Wantola zag echter een matvariant met een groot lek. De zwarte monarch wandelde naar h5 en zwart nam vervolgens het initiatief over. Stukverlies gevolgd door torenverlies dwongen wit tot overgave. (2-5)
Bord 2 van Wissen - Hausrath
In een moderne verdediging trok wit snel op de koningsvleugel ten strijde. Zwart zocht op de dameveugel tegenspel middels c5 en b4. Het leek dat Hausrath aan het langste eind zou trekken maar van Wissen bleef verdienstelijk overeind. Daar waar de meeste toeschouwers al de Vrede van Munster zagen, ging Hausrath er nog eens goed voor zitten. Middels kleine dreigingen en hergroeperingen verhoogde zwart de druk op b2 en de onderste lijn. Dit werd zelfs een van Wissen te veel. (2-6)
Bord 1 Schebler - Kuipers
De voortdurend met zwart opererende Kuipers koos een zeer actief middel tegen de witte Reti-opstelling. “So kann mann das nicht spielen” sprak Schebler na de partij. “Der Bauer auf a5 ist sehr schwach”. En al snel was Kuipers van deze zwakte verlost. Terwijl zwart zich concentreerde op de vrije witte a-pion creëerde Schebler een tweede zwakte op de koningsvleugel. Dit was te veel voor de zwarte stelling. Elegant als altijd schoof Schebler de partij uit. (2-7)
Bord 3 Driessens - Heemskerk
Net zoals op bord 4 bediende de zwartspeler zich hier van de Hedgehog. De vroege zwarte opstoot d5 veranderde het strijdtoneel waardoor wit een gevaarlijke pion op e5 kreeg en zwart een zwakke broeder op e4. Driessens speelde het juiste plan (e6) maar miste in tijdnood de follow-up (Pd5). Heemskerk speelde uitstekend tegen en zijn doorgeschoven pion op e3 werd nu een grote boosdoener. Aangezien beide spelers uiteindelijk geen vorderingen meer konden maken, besloten zij als enigen tot remise. (2½-7½)

Uitslagen

bord LSG 2   - Voerendaal   uitslag
1. Kuipers 2267 - Schebler 2470 0-1
2. van Wissen 2268 - Hausrath 2467 0-1
3. Heemskerk 2264 - Driessens 2261 ½-½
4. Wantola 2120 - Bus 2082 0-1
5. van de Peut 1843 - Vercoulen 2134 0-1
6. van Putten 2251 - Merx R 2080 1-0
7. Fructuoso 2022 - Caessens 2197 0-1
8. Irwin 2233 - Temmink 2246 0-1
9. Termeulen 2059 - Henzen 2227 1-0
10. de Graaff 2159 - Peerlings 2123 0-1
2½-7½

Middels deze overwinning kan Voerendaal met een geruster hart de jaarwisseling vieren.

Tom Bus