"Nieuwjaarstoespraak"

Op de drempel van het nieuwe jaar is het alom gebruikelijk terug te blikken en vooruit te kijken. Men telt de zegeningen van het afgelopen jaar en neemt zich van alles en nog wat voor als het maar het predikaat "goed" meekrijgt. Als vereniging hebben we een succesvol jaar achter de rug. Weer drie kampioensteams en binnen de Limburgse bond hebben we alle mogelijke bekers in de wacht gesleept. SV Voerendaal is dan ook terecht uitgeroepen tot de CLUB VAN HET JAAR. Uiteraard kent de LiSB de prijs niet alleen maar op grond van competitieprestaties toe. Van Jeugdbeleid tot Seniorenbeleid, van Interne tot Externe wedstrijden, van Geschreven tot Gesproken woord, van Prestatief bezig zijn tot Gezelligheid is troef, alles wordt op de schaal van Richter meegewogen. SV Voerendaal was de BESTE.

Dit stemt enerzijds to tevredenheid, anderzijds mag men zich toch de nodige zorgen maken. Op de titel Club van het jaar rust een vloek, van de meeste titeldragers hoort men vervolgens nooit meer wat!?! Grote erkende verenigingen die de titel kregen leiden nu een bestaan in de marge. De vereniging Voerendaal zal er alles aan moeten doen om niet eenzelfde lot beschoren te zijn! En dat zal nog een hele kluif zijn. De stormachtige groei, niet eens in ledenaantal maar vooral in sterkte heeft geleid tot een golf die door de hele vereniging gegaan is. Elk lid heeft in de nieuwe situatie weer zijn eigen plekje moeten vinden. Dat proces is pas ten einde wanneer ook de teams drie, vier en vijf hun gezicht terug hebben. Voor sommige leden is de omschakeling, van een gezellige vereniging die warempel ook nog sterk is naar een ZEER STERKE vereniging die warempel ook nog gezellig is, nog niet helemaal voltooid. Komend jaar moet dat zijn beslag krijgen!

Komend jaar staat er sowieso genoeg op het programma: de belangrijkste beslissingen die genomen moeten worden hebben te maken met de huisvesting (al dan niet Borenburg) en met de financiŽle situatie van de vereniging (niet los van elkaar te zien). Daarnaast zal gekeken moeten worden of het spelen van Voerendaal 1 in een semi-prof klasse ook op termijn een haalbare kaart is.

In het begin van 2005 wordt er een start gemaakt met een deur aan deur bezorging van een flyer die de naamsbekendheid van de schaakvereniging moet verhogen. Terwijl landelijk (ook in Limburg) het schaken in een dip zit, wil SV Voerendaal er alles aan doen niet met die trend mee te gaan.

Laten we er alles aan doen om alle leden te behouden, op elk denkbaar schaakniveau te werven, de jeugd en daarmee het schaken een toekomst te geven.

Een goede roetschhhhhhhh in het nieuwe jaar en mag iedereen in 2005 een keer van mij winnen!?

Ed Vos